Speedmeter - meranie rýchlosti pripojenia

Spôsob merania:Chyba! Váš prehliadač nepodporuje Javascript. Meranie preto nemôže byť vykonané.


Je Vaša doména voľná?Poznámka: pre presnejšie meranie odporúčame:

  • vypnúť antivírusový program, ktorý kontroluje sťahované dáta z internetu,
  • dočasne deaktivovať firewall, či rôzne rozšírenia Vášho prehliadača, ktoré môžu ovplyvniť načítavanie stránok,
  • dočasne deaktivovať všetky ostatné programy, ktoré môžu meranie ovplyvniť, najmä tie, ktoré aktívne využívajú prístup k internetu,
  • mať povolený JavaScript,
  • počas merania nevykonávať žiadne úkony, ktoré môžu ovplyvniť rýchlosť sťahovania (nahrávania) dát.

V opačnom prípade je vysoko pravdepodobné, že výsledok merania bude nesprávny, prípadne sa meranie nevykoná vôbec.

Všetky namerané hodnoty sú len informatívne!

]]>